dečji hirurg i dečji ortoped

Dr sci. med. Bojan Bukva

Bojan Bukva

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

 • Specijalističke preglede iz dečje hirurgije i dečje ortopedije
 • Ultrazvučne preglede kukova kod dece

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Služba Opšte medicine Doma zdravlja“Vračar“, 2002. - 2003.
 • Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd, 2003. - 2015.
 • Sports Medicine and Orthopaedic Surgery Hospital“Aspetar“, Doha, Qatar, 2015. - 2017.
 • Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd, 2017.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001.
 • Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Akademska specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.
 • Doktorat iz rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Subspecijalizacija iz dečje ortopedije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.

Publikacije

 • Jedanaest (11) naučnih radova indeksiranih na CC ili SCI listi (pogledati na www.pubmed.com).
 • Poglavlje u knjizi „The younger athlete“ by Popovic N, Bukva B, Maffulli N and Caine D, Chapter 44 in Brukner&Khan`s „Clinical Sports Medicine“, 5th edition, Volume 1, McGraw-Hill Education (Australia) 2017.

Stručne aktivnosti

 • Intermediate Life Support (ILS) Certificate, Ministarstvo zdravlja drzave Katar, Doha, 10. Februar 2016.
 • „Protecting Human Research Participants“  kurs, Internacionalni Institut za zdravlje (NIH), 08. Mart 2016.
 • Principi osteosinteze kod dece i adolescenata.  Niš 12-13. Septembar 2014.
 • Pediatric orthopedics and rheumatology CHOP Seminar in organisation of  American-Austrian Fondation, DFP ID 489747, Salzburg, Austria, Novembar 11-15, 2013.
 • Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sistema i kičmenog stuba. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 18. Oktobar 2013.
 • The 3rd Surgical Workshop “Sava Perović” of Complex UroGenital Reconstructive Surgery in Adulthood, Belgrade, 2. Oktobar 2010.
 • Stručna razmena na Klinici za ortopediju Kliničkog centra u Zagrebu, Šalata 7,  od 3- 28.03.2014.

Strani jezici
Engleski (Oxford English Course)

Posebna sfera interesovanja

 • Urođene anomalije koštano-zglobnog sistema dece.
 • Dečja sportska traumatologija.