Specijalista interne medicine

Dr Bojana Filipović

Bojana Filipović

Radno mesto / Radno iskustvo

Zaposlena na mesto doktor medicine specijalista interne medicine u Specijalnoj ustanovi za odrasle i starije u Velikom Popovcu koja broji  preko 280 pacijenata, opština Petrovac na Mlavi,kao jedini lekar.

Dodatna lekarska delatnost u privatnoj ordinaciji “Sigurnost” u Petrovcu na Mlavi (pored rada u ordinaciji, angažman je uključivao i redovan rad na terenu).

Vlada tehnikama vadjenja krvi,plasiranja braunile, aplikacije intravenozne i intramuskularne terapije, plasiranja urinarnog katetera, usivanje rana.

DodatnoangazovanjeudomuzastareAvalskaOaza.

Obrazovanje:

  • Edukovana iz UZ abdomena i stitaste zlezde, mentor prof. dr Mirjana Perisic u Klinickom centru Srbije.
  • Dodatna edukacja iz ultrazvucne dijagnostike abdomena i urotrakta u poliklinici Antamedica.
  • Trodnevna edukacija u Specijalnoj ustanovi „Male pcelice“ Kragujevac u vezi „Zbrinjavanja osoba sa psihomotornim nemirom“.

Stručne aktivnosti

Redovni kongresi i seminari u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Strani jezici

  • Engleski
  • Nemacki.
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!