opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Božina Radević

Božina Radević

Prof dr Božina Radević  jedan od najvećih opštih i vaskularnih hirurga. Izvodi najsloženije procedure u hepatobilijarnoj i abdominalnoj hirurgiji uopšte, kao i vaskularnoj hirurgiji arterija i vena ekstremiteta i vene porte.

Radno mesto / Radno iskustvo:
2018. - Bel Medic
1995. - 2003. - Rukovodilac programa transplantacije u IKVB Dedinje, organizator  stručnog programa i realizator prvih transplantacija jetre od kadavera i  živog davaoca.
1996. - 2000. - Direktor hirurške klinike IKVB Dedinje
1989. - 1993. - Direktor hirurške klinike Kliničkog centra Tuzla

Vaskularna  hirurgija/ oboljenja arterija i vena/ Karotidne, vertebralne,  podključne arterije i glomus tumor. Descedentna grudna i trbušna aorta,  arterije trbušnih organa i arterije nogu. Operacije na veni kavi i  venama nogu. Medikamentozno lečenje, tromboza vena i nekih bolesti  arterija. Pristupi za dijalizu.

Hirurgija jetre, žučnih puteva i krvnih sudova i transplantacija jetre. Hirurgija portne hipertenzije portno sistemski šant.

Hirurgija pankreasa i slezine, i endokrinih žlezda.

Hirurgija retroperitoneuma

Obrazovanje:
1977. - Doktor medicinskih nauka, eksperimentalno klinička studija rađena u  Institutu u Pragu, Mentor Prof. dr. Libor Hejhal, Odbrana u Sarajevu
1977. - Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, Institut kliničke i eksperimentalne medicine, Prag, Češka
1970. - Specijalizacija opšte hirurgije, VMA, Beograd
1962. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1995. - Hanover transplantacija jetre
1989 - 1990. - Houston Texas heart Institut
1988 - 1989. - Oxford John Radclife Hospital
1975 - 1977. - IKEM Prag

Publikacije:
Autor  3 knjige, koautor u 5 knjiga, više od 200 radova objavljenih u domaćim i  stranim časopisima. Mentor za 8 doktorskih disertacija, 9 magistratura i subspecijalizacija

Profesionalna članstva:
Član nekoliko domaćih i inostranih profesionalnih specijalističkih i subspecijalističkih udruženja

Stručne aktivnosti:
1998 - 2003. - Redovni profesor hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd i šef nastavne baze hirurgije IKVB Dedinje.
1985. - Redovni profesor hirurgije i šef katedre hirurgije, Medicinski fakultet u Tuzli

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!