neurohirurg

Prof. dr Branislav Antić

no profile

neurohirurg

Prof. dr Branislav Antić

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, terapija svih vrsta hroničnog bola, neurohirurške procedure, ušivanje i obrada rana

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1983. godine, načelnik I odeljenja Klinike za neurohirgiju

•    U Bel Medic-u od 2007. godine

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981.

•    Specijalizacija iz neurohirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji 1988.

•    Doktorat iz neurohirurgije na temu » Indikacija za lečenje trigeminalne neuralgije mikrovaskularnom dekompresijom« 1994

Stručna usavršavanja:

•    Brisel: Lečenje hroničnog bola spinalnom stimulacijom, 2005.

•    Univerzitetski centar Keln: Minimalno invazivna neurohirurgija, 2004.

•    Centar za neuronauke Severne Engleske (Newcastle): Spinalni tumori, 1997.

•    Klinički centar Ljubljana: Cerebrovaskularna hirurgija, 1989.

Publikacije:

•    Preko 120 stručnih naučnih radova, autor ili koautor u pet knjiga

•    Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

•    Svetska federacija neurohirurških udruženja od 2000.

•    Evropska Asocijacija neurohirurga od 2000.

•    Udruženje neurohirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva od 1991.

Strani jezici:

Engleski i ruski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!