specijalista fizikalne medicine

Prim. dr Branislav Katančević

 Branislav Katančević

specijalista fizikalne medicine

Prim. dr Branislav Katančević

U Bel Medicu obavlja:
Prevenciju  oboljenja ili posledica i komplikacija postojećih oboljenja, povreda i deformacija – fizikalna profilaksa.
Merenje gustine kostiju DEXA metodom, postavljanje dijagnoze oboljenja, povreda i deformacija. Utvrđivanje stadijuma postojećih promena, donošenje prognostičkih zaključaka – fizikalna dijagnostika.
Lečenje oboljenja, povreda, deformacija i stanja posle operacija kao i njihovih posledica – fizikalna terapija i rehabilitacija.

Radno iskustvo
Od 2018. predavač na Visokoj strukovnoj školi „Iceps“,  Beograd;
16.4.2015–3.6.2019. zamenik  direktora, Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja  “Dr Borivoje Gnjatić”, Stari Slankamen;
19.4.2013–15.4.2015. rukovodilac Službe za zdravstveni turizam, Turistička organizacija Grada Beograda;
17.2.2003–21.3.2013. direktor, Specijalna bolnica  Ribarska Banja;  
20.7.1995–16.2.2003. lekar i vlasnik, Specijalistička fizijatrijska ordinacija „Herodikus“ u Kruševcu;
12.1.1981–19.7.1995. lekar, načelnik opšte prakse i hitne službe, lekar specijalista, Dom zdravlja Aleksandrovac.

Obrazovanje:
2013. primarijat;
1991. specijalizacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
1980. diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Publikacije:
Kao autor i koautor:
“Balneoterapija u gerijatriji”, Medicinska praksa 33-40/2015, 81-82;
“Nova banja – savremen koncept korišćenja prirodnih lekovitih činilaca”, Medicinska praksa 33-40/2015, 61-63.
“Prikaz slučaja rehabilitacije pacijenta sa povredom kičmene moždine nakon autologne terapije matičnim ćelijama”, Balneoclimatologia 34-1/2010, 234-235;
“Fizikalna terapija kod povreda vratnog dela kičme”, Medicinska praksa 31-37/2013, 11-27;
“Povrede vratnog dela kičme kod dece, dijagnostika i lečenje”, Medicinska praksa 31-37/2013 75-77;
“Spoljna magnetna inervacija karlice u lečenju urinarne inkontinencije”, Medicinskapraksa 37/2013, 63-67;
“Rehabilitacija bolesnika sa Marfanovim sindromom”, Balneoclimatologia 37-1/2011,317-318;
“Rezultati balneo-fizikalnog tretmana operativno lečenih preloma u predelu trohamterne regije butne kosti”, Balneoclimatologia 37-1/2011, 279-280.

Profesionalna članstva
Predsednik Udruženja RH centara Srbije (2007-2013.);
Član stručne komisije sekcije za Fizikalnu medicinu Srpskog lekarskog društva (2009-2012.);
Član Zdravstvenog saveta Republike Srbije (2011.).

  • Stručne aktivnosti
    Predavač na Visokoj strukovnoj školi „Iceps“,  Beograd;
    U periodu dok je bio na čelu Specijalne bolnice Ribarska Banja, ova ustanova je postala nastavno – naučna baza:
     
  • Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije, Srednje medicinske škole iz Kruševca.


Posebna sfera interesovanja:
Zdravstveni menadžment, zdravstveni turizam, telesni deformiteti, sportske povrede.

Dostignuća i priznanja:    
• Vidovdanska nagrada Grada Kruševca, 2004;
• Zlatna prizma za novi kvalitet, 2004;
•  Šampion turizma Srbije i Crne gore, 2005;
•  Šampion turizma Srbije i Crne gore, 2006;
•  Beli anđeo, najiše priznanje Republike Srbije za turizam, 2006;
•  Biznis partner, 2006;
•  Zlatna zvezda Udruženja novinara  i turističkih stručnjaka Srbije, 2006;
•  Zlatna plaketa Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije, 2007;
•  Nagrada za najbolje banjsko lečilište na Međunaronom sajmu turizma u Novom Sadu, 2009. i 2011;
•  Nagrada za najbolje banjsko lečilište na Međunaronom sajmu turizma u Beogradu, 2010. i 2012;
•  Šampion zdravstvenog turizma Srbije, 2010;
•  Zlatna značka Kulturno prosvetne zajednice Srbije;
•  Orden Svetog cara Konstantina uručen od strane Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Gospodina Irineja;
•  Nagrada Brend Srbije 2012;
•  Nagrada za najbolji Wellness centar 2012;
•  Nagrada Kapetan Miša Anastasijević 2012;
•  Svetosavska nagrada Grada Kruševca 2013;
•  Glavna nagrada na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 2013.

Strani jezici:
Ruski i osnovno znanje engleskog.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!