lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Branka Remetić

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Branka Remetić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, kliničko praćenje  hospitalizovanih pacijenata, EKG, analiza laboratorijskih nalaza.

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2017. - Bel Medic

2010. – Klinički Centar Srbije i Dom Zdravlja Pančevo (lekarski staž)

2010. – 2012.    Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije

2012.  – 2016.      Kliničko-bolnički centar "Bežanijska Kosa", odeljenje  kardiologije (koronarna jedinica, postkoronarna jedinica, odeljenje  kliničke kardiologije)  

2016. – 2017.   Klinički centar Srbije  (Klinika za pulmologiju, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju,  Klinika za endokriologiju, dijabetes i bolesti metabolizma)

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.  

Hospital Universitario Walter Cantidio, Fortaleza, Brazil - profesionalna razmena studenata medicine 2008. godine

Od aprila 2016. godine na specijalizaciji iz interne medicine

Stručne aktivnosti:

49.  Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, Lepenski Vir, autor  rada: "Faktori rizika za obolevanje od tuberkuloze sa posebnim osvrtom  na pušenje" (diploma za najbolji rad u sesiji u oblasti Interna  medicina)

XX Kongres Udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor, autor  rada: "Spontana disekcija koronarnih arterija u peripartalnom periodu"  (prikaz slučaja)

Strani jezici:

Engleski jezik, nemački jezik

Posebna sfera interesovanja:

Kardiologija, neinvazivna dijagnostika  

Dostignuća i priznanja:

Stipendista Republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!