Specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg

Dr Branko Krajnović

 Branko Krajnović

Specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg

Dr Branko Krajnović

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja sledeće procedure:
•    mikrodiscektomija sa Metr-x sistemom
•    lumbalna laminoforaminotomija sa Metr-x sistemom
•    kifoplastika
•    termoablacija tumora Osteocool-om
•    cervikalna mikrodiscektomija
•    intraartikularna fuzija C1-C2 metodom po Magerl-Galliu
•    C1-C2 fuzija metodom po Harmsu
•    okcipitocervikalna fuzija kod reumatoidnog artritisa
•    vertebrektomija i implantacija zamenskog pršljena kod tumorskih, zapaljenskih bolesti i traume vratne, grudne i lumbalne kičme
•    operativna korekcija deformiteta kičme kod dece i odraslih (skolioza, kifoza, klizanja pršljena - spondilolisteza, hemivertebra)
•    mimimalno invazivna fuzija (Mini TLIF) lumbalnog dela kičme
•    implantacija proteza diska vratne kičme
•    implantacija proteza diska lumbalne kičme
•    minimalno invazivna korekcija kifoze kod višestrukih osteoporotičnih fraktura
•    perkutana stabilizacija kičme kod preloma
•    operativno lečenje preloma vratne, grudne i lumbalne kičme
•    minimalno invazivna terapija bola (periradikularne infiltracije, infiltracije malih zglobova, epiduralna terapija)

Radno mesto / Radno iskustvo:
2018 – Bel Medic / stručni saradnik i konsultant
2017 – Zamenik direktora Klinike za hirurgiju kičme , Helios Klinikum Erfurt pod vođstvom dr med. A. Ezzati
2014 – 2017 – Šef odeljenja na Klinici za hirurgiju  kičme, Helios Klinikum Erfurt
2011 – 2014 - Specijalizant  i specijalista na Klinici za hirurgiju kičme Bad Berka pod vođstvom PD Dr. med. Heinrich Boehm
2008 – 2011 - Specijalizant na Klinici za ortopediju, traumatologiju i hirurgiju kičme, SRH Zentralklinikum Suhl pod vođstvom PD DR.med. Michael Ruf
2007 – Specijalizant  i specijalista na Klinici za hirurgiju kičme Bad Berka pod vođstvom PD Dr. med. Heinrich Boehm
2005 – 2006 - Stažista KBC Rijeka

Obrazovanje:
2018 -  Kurs endoskopske hirurgije kičme, Ruhr am Main, SR Nemačka
2017 -  DWG kurs Modul 1 i 6
2016 - DWG kurs Modul 3 i 4
2015 - Hospitacija Dr. med. Ritter-Lang, pionir u implantaciji endoproteza lumbalne kičme Stenum
2014 -  Kurs dinamičke stabilizacije DSS, Prag
2014 - DWG kurs Modul 2 i 5
2013 -  Univerzitetska klinika Tuebingen, SR Nemačka        
2009 - Kursevi urgentne medicine Suhl, SR Nemačka
2007 - AO Trauma Kurs i Bochum
2014 - Specijalista ortopedije i traumatologije
2011 - Subspecijalizacija iz urgentne medicine
1999 – 2005 -  Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!