Specijalista grudne hirurgije

Dr Dalibor Petrović

Dalibor Petrović

U Acibadem Bel Medicu radi:
Od avgusta 2019.

Radno mesto / Radno iskustvo
Klinički centar Kragujevac- Klinika za opštu i grudnu hirurgiju
Vojnomedicinska akademija Klinika za grudnu i kardijalnu  hirurgiju.

Obrazovanje
2023. godine - Edukacija za terapijsku i dijagnostičku bronhoskopiju na Institutu za plućne bolesti Vojvodine -Sremska Kamenica
2021. godine - specijalista grudne hirurgije
2019. godine nastavio specijalističke studije u Vojno medicinskoj akademiji u Klinici za grudnu i kardijalnu hirurgiju.
2016. godine upisane specijalističke studije iz oblasti grudna hirurgija na fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
2016. godine - položen stručni ispit
2015. Doktor medicine - Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
2007. Medicinska sestra- tehničar  - Srednja medicinska škola u Kruševcu

Stručna usavršavanja
European Resuscitation Council BLS/AED provider course;European Resuscitation CouncilALS provider course.
Ugradnju port- a catch sistema Essen -Nemacka 2022. god.
Evangl. Klinikum Gelsenk/rchen
Prof. Dr. Med. Braumann/Dr. Saipic
Kliniken Essen Mitte KEM
Prof. Walz/Dr. Kounnamas

Profesionalna članstva
Lekarska komora Srbije

Stručne aktivnosti
Kongres Udruženja endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Grudna hirurgija