internista endokrinolog

Ass. dr Danica Stamenković Pejković

 Danica Stamenković Pejković

internista endokrinolog

Ass. dr Danica Stamenković Pejković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede

Radno mesto / Radno iskustvo:

2015. - Bel Medic

1998. -  Odeljenje za gojaznost, metaboličke i reproduktivne poremećaje, Klinika  za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinički centar  Srbije

Obrazovanje:

2015. Subspecijalizacija iz endokrinologije

2003. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2003. Magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1997. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

1. ORIGINALNI RADOVI IN EXTENSO U ČASOPISIMA SA JCR LISTE - 6

2. RADOVI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U SCIENCE CITATION INDEX Expanded (SCIe), bez IF - 1

3. RADOVI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U MEDLINE-u - 3

4. CEO RAD U ČASOPISIMA KOJI NISU INDEKSIRANI U GORE NAVEDENIM BAZAMA PODATAKA - 9

5. CEO RAD U ZBORNIKU SA MEĐUNARODNOG SKUPA - 2

6. IZVOD SA NACIONALNOG SKUPA - 5

7. IZVOD SA MEĐUNARODNOG SKUPA - 72

8. POGLAVLJA U UDŽBENICIMA, PRAKTIKUMIMA - 6

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!