radiolog

Dr. Dario Stojanović

Dario Stojanović

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE
mart 2017. – 
Opšta bolnica Gradiška, Republika Srpska

 • Kompjuterizovana tomografija (CNS, toraks, abdomen, mala karlica, CTIVU, muskuloskeletni sistem, KT angiografija plućnih arterija);
 • Ultrazvučna dijagnostika (vrat, štitna žlezda, abdomen, urogenitalni sistem);
 • Ultrazvučna dijagnostika u pedijatriji ( abdomen, skrotum);
 • RTG (klasična radiografija).

  Posedovanje licence za rad kao specijalista radiologije izdate od strane Lekarske komore Republike Srbije.

SPECIJALIZANT NA KLINICI ZA RADIOLOGIJU
2013. – 2017. godine
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka

KLINIČKI LEKAR NA ODELJENJU PULMOLOGIJE2012. – 2013. godine
Opšta bolnica Gradiška, Republika Srpska

 • Prikupljanje i ažuriranje podataka o pacijentima ( izrada prijemne i otpusne liste pacijenata).
 • Procena novoprimljenih pacijenata.
 • Saradnja sa kolegama u cilju što bolje dijagnostike i lečenja pacijenata.

  MEDICINSKI PREDSTAVNIK
  2006. – 2010. godine
  Sandoz Pharmaceuticals d.d. predstavništvo Beograd
 • Ogdovoran za stručnu promociju lekova iz Sandoz portfolia.
 • Razvoj i održavanje poslovnih odnosa sa lekarima i farmaceutima.
 • Implementacija strategije rada kao i compliance kompanije.
 • Uspešno ostvarivanje zadatih ciljeva.


PRIPRAVNIČKI STAŽ
2004. – 2005. godine

 • Obavljen pripravnički staž prema planu i programu:
 • Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema, 

Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“,  u trajanju od 6 meseci

 • Rad u ustanovi sekundarne zdravstvene zaštite u cilju obučavanja iz oblasti: pedijatrija, interna medicina, ginekologija i akušerstvo, hirurgija

Kliničko bolnički centar „Zemun“ ,u trajanju od 6 meseci

 

 • Položen stručni ispit

 

OBRAZOVANJE
Doktor medicine – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija;
Medicinski tehničar – medicinska škola “Zvezdara”, Beograd, Republika Srbija.  

STRUČNE EDUKACIJE

 • Škola ultrazvučne dijagnostike, modul: kolor dopler krvnih sudova – Opšta bolnica MEDIGROUP, Beograd, 2018. godine;
 • Radiologija pankreasa- osnove pankreasnog imidžinga – Opšta bolnica MEDIGROUP, Beograd, 2017. godine;
 • Radiologija akutnog abdomena – Stručna Edukacija. 


JEZICI
Srpski – maternji jezik;
English – visok nivo u pisanju, govoru, slušanju i čitanju.

VEŠTINE

 • Orijentisan na rešavanje problema;
 • Odlične komunikacijske veštine;
 • Timski rad;
 • Empatija. 

OSTALO

 • MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Vozačka dozvola B kategorije. 

PROFIL
Specijalista radiologije sa licencom za rad Lekarske komore Srbije i opsežnim znanjem u radu na dijagnostičkim modalitetima: kompjuterizovana tomografija, ultrazvučna dijagnostika i klasična radiografija.
Sposoban timski igrač koji teži da razvija profesionalnu karijeru u radnom okruženju sa visoko kvalifikovanim profesionalcima.