opšti hirurg - proktolog

Dr Dejan Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Hirurške preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, klizme, hirurške intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: operacija hemoroida, analnih fisura, perianalnih fistula, ingvinalnih kila, operacije žučne kesice, lečenje akutnih hirurških stanja

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • 2003. - Bel Medic
  • 1996. - 1997. - Pripravnički staž u KBC ,,Dr Dragiša Mišović’’
  • Klinički centar Srbije, Prva hirurška klinika

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996.
  • Specijalizacija iz hirurgije 2003.
  • Magisterijum iz oblasti bolesti jetre i žučnih puteva na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003.

Stručno usavršavanje u Bern-u, Švajcarska 2002.

Publikacije:

  • Objavio je preko 50 autorskih i koautorskih radova, učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu
  • Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva
Član je Srpskog lekarskog društva

Posebna sfera interesovanja
Koloproktologija