opšti hirurg - proktolog

Mr sci. dr Dejan Jovanović

 Dejan Jovanović

opšti hirurg - proktolog

Mr sci. dr Dejan Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Hirurške preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, klizme, hirurške intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: operacija hemoroida, analnih fisura, perianalnih fistula, ingvinalnih kila, operacije žučne kesice, lečenje akutnih hirurških stanja

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2003. - Bel Medic

•    1996. - 1997. - Pripravnički staž u KBC ,,Dr Dragiša Mišović’’

•    Klinički centar Srbije, Prva hirurška klinika

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996.

•    Specijalizacija iz hirurgije 2003.

•    Magisterijum iz oblasti bolesti jetre i žučnih puteva na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003.

Stručno usavršavanje u Bern-u, Švajcarska 2002.

Publikacije:

•    Objavio je preko 50 autorskih i koautorskih radova, učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu

•    Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Član je Srpskog lekarskog društva

Posebna sfera interesovanja:

Koloproktologija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!