specijalista dečije fizikalne medicine

Ass. dr Dejan Nikolić

 Dejan Nikolić

specijalista dečije fizikalne medicine

Ass. dr Dejan Nikolić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, uz preglede i rehabilitaciju obavlja i elektromioneurografiju (EMNG) odraslih

Radno mesto / Radno iskustvo:

Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Obrazovanje:

Poslediplomski  subspecijalistički diploma tečaj iz kliničke  Neurofiziologije-Elektromiografija (EMG), Medicinski fakultet,  Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Magisterijum, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Publikacije:

Do sada je kao autor ili koautor publikovao preko 50 radova u domaćim i stranim časopisima i monografijama

Stručne aktivnosti:

International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

European Academy of Paediatrics

Udruženje fizijatara Srbije

European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Udruženje pedijatara Srbije

Recezent u Archives of Medical Science

Recezent u Muscle & Nerve

Recezent u Journal of Sports Sciences

Strani jezici:

Engleski (tečno), Ruski (srednji nivo), Slovenački (osnovni nivo)

Posebna sfera interesovanja:

Elektromioneurografija (EMNG) odraslih i dece, i pedijatrijska rehabilitacija

Dostignuća i priznanja:

“Zlatna plaketa” - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograde, JUSAD studija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!