onkohirurg

Prof. dr sci. med. Dejan Nikolić

 Dejan Nikolić

onkohirurg

Prof. dr sci. med. Dejan Nikolić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Melanomoskopiju-digitalnu epiluminiscentnu mikroskopiju radi ranog otkrivanja melanoma I suspektnih pigmentnih promena na koži. Onkološki pregledi u cilju ranog otkrivanja benignih-fibroadenoma, cisti i   malignih tumora dojke i štitaste žlezde, kao I patološki izmenjenih   limfnih čvorova u regionalnim limfnim područjuma u lokalnoj,  regionalnoj  i opštoj anesteziji. Operativno lečenje  nemelanocitnih i  melanocitnih tumora kože (bazocelularni karcinomi,  planocelularni  karcinomi, melanomi, nevusi, keratoze, papilomi,  hemangiomi,  kongenitalni nevusi) u lokalnoj, regionalnoj i opštoj  anesteziji. Operativno  lečenje-uklanjanje svih limfnih žlezda  regionalnih limfnih područja  zbog melanoma, karcinoma dojke, karcinoma  štitaste žlezde u opštoj  anesteziji. Operacije abdominalne hirurgije.

Radno mesto / Radno iskustvo:

Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, Univerziteta u Beogradu.

Načelnik Specijalističke Onkološke poliklinike, Klinike za Onkologiju, KBC Bežanijska kosa

Mentor za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradum Univerziteta u Beogradu.

Predsednik tima za akreditaciju KBC Bežanijska kosa

Ekspert Agencije za lekove i Medicinska sredstva Srbije

Sudski veštak Ministarstva pravde republike Srbije

Spoljašnji ocenjivač Agencije za Akreditaciju Zdravstvenih Ustanova Republike Srbije

Obrazovanje:

Doktorska  disertacija iz oblasti hirugije sa temom: „Evaluacija hiruških zahvata  kod pigmentnih tumora kože u odnosu na tipološke karakteristike kože”,  2001.

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, 1995.

Magistarski rad iz hirurške anatomije sa temom „Histološke karakteristike arteriola pluća pacova u hroničnoj hipoksiji”, 1994.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.

Publikacije:

Više  od 200 radova objavljenih u CC, SCI, SCI expanded ili Medline-u,  zbornicima radova sa domaćih I medjunarodnih kongresa, uz velik broj  monografija i poglavlja u knjigama.

Profesionalna članstva:

Član američkog udruženja hirurga FACS

Član medjunarodnog borda evropske organizacije za istraživanje i tretman karcinoma, odsek za melanom

Član evropskog udruženje hirurga onkologa MESSO

Član australijskog novozelandskog udruzenje za melanom MANZMTG

Član američkog udruženja kliničkih onkologa ASCO

Član Evropskog udruženja za medicinsku onkologiju ESMO

Stručne aktivnosti:

NorthWestern Hospital, Chicago, SAD, 2012.

Salzburg, Austrija, 2006, 2009.

Institut Curie, Pariz, Francuska, 2005.

Tokushukai Medical Corporation, Tokio, Japan, 2004.

RUSH-Presbyterian-St.Luke’s Medical Center, Čikago, SAD, 2000.

University of Colorado Health Sciences Center, Denver, SAD, 1996., 1997.

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Melanomoskopija ; rano  otkrivanje i lečenje: melanoma, benignih i malignih bolesti dojke,  benignih i malignih bolesti štitne žlezde, sarkoma mekih tkiva, kao i  uklanjanje svih promena na koži po tipu benignih i zloćudnih tumora;  hirurgija limfnih žlezdi.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!