opšti hirurg

Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

 Đorđe Bajec

opšti hirurg

Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

Prof. dr Đorđe Bajec jedan je od naših najistaknutijih opštih hirurga, sa ogromnim iskustvom u urgentnoj i kompletnoj abdominalnoj hirurgiji. Ovaj vanserijski laparoskopski hirurg je i pionir barijatrijske hirurgije u Srbiji.  

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Sve operacije iz abdominalne hirurgije i barijatrijske hirurgije, preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2016.  - Bel Medic

2012. -  Načelnik VIII odeljenja Prve hirurške klinike, KCS

2008.  - Direktor Kliničkog centra Srbije

2006. - Direktor Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“

2001. - Direktor Centra za urgentnu hirurgiju UC KCS

2000. - Direktor Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije (KCS)

1994. - Šef hirurske ekipe Urgentnog centra (UC), Kliničkog centra Srbije

1991. - Šef odseka Intenzivne nege Prvog hirurškog odeljenja Centra za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra Srbije

Obrazovanje:

1997. - Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija "Korelativni odnos  etapnog hirurškog lečenja, patoanatomskog supstrata i biohumoralnog  statusa kod akutnih nekrotičnih pankreatitisa", Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1990. - Magistar medicinskih nauka,  magistarska teza „Komparacija kliničke slike, dijagnostickih metoda i  operativnih nalaza kod komplikacija akutnog pankreatitisa“, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu

1990. - Specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1982. - Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

2011. - Vanredni profesor, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2006. - Docent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Klinički asistent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Publikacije prof. dr Đorđa Bajeca možete pogledati na linku:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bajec

Profesionalna članstva:

Udruženje za laparoskopsku hirurgiju Srbije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!