specijalista fizikalne medicine

Dr Dragan Milović

 Dragan Milović

specijalista fizikalne medicine

Dr Dragan Milović

Usluge

Kineziotejping

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Periodični pregledi sportista svih uzrasta, zdravstveni nadzor na treninzima i takmičenjima, savetodavna uloga u: odabiru sportske i rekreativne aktivnosti, ishrani, zaštitnoj opremi, oporavku posle povreda i bolesti. U saradnji sa fizioterapeutom: lečenje, primena fizikalnih agenasa, kineziterapija i rehabilitacija sportista. Kontinuirana saradnja sa trenerima 8 sportskih disciplina i profesorima fizičke kulture u 6 osnovnih i 3 srednje škole u Opštini Lazarevac.

Tretman povreda muskulo-skeletnog sistema: akutnih,  ponovljenih,  hroničnih. Lečenje: medikamentima, suplementima, fizikalnim agensima, izbor ortoza i steznika, kinezi-terapija, rehabilitacija i  konsultacija  sa ortopedom, hirurgom, neurologom o intenzitetu daljih  aktivnosti  pacijenta. Praćenje efekta korektivnih vežbi na smanjenje  deformiteta  kičmenog stuba, grudnog koša i stopala kod dece. Tretman neuroloških oboljenja, lečenje i rehabilitacija istih. Lečenje i  rehabilitacija zapaljenskih i degenerativnih oboljenja zglobova.

Radno mesto / Radno iskustvo:

1992. - 2001. - Lekar opšte  medicine u službama : medicine rada, opšte medicine, hitne službe i  terenskih ambulanti Doma Zdravlja u Lazarevcu.

2002. - 2013. - Ambulanta sportske medicine u Sportsko-rekreativnom centru Kolubara u Lazarevcu,

2005. - 2013. - Dispanzer za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dom Zdravlja u Lazarevcu,

2007. - 2014. - Lekar odbojkaškog kluba Lazarevac,

2002. - 2007. - Lekar teniskog kluba Kolubara iz Lazarevca,

1998. - 2002. - Lekar košarkaškog kluba Kolubara-Lazarevac,

1991. - 1993. - Lekar fudbalskog kluba Kolubara iz Lazarevca.

Obrazovanje:

1991. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. - Specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije

Publikacije:

Časopis „SPORTSKA MEDICINA“, broj 3, 2005.god.

Efekti glucosamine sulfata i flex-a-min complexa na parametre oporavka nakon

Profesionalna članstva:

  • Udruženje za medicinu sporta Srbije
  • Srpsko lekarsko društvo-sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju      

Stručne aktivnosti:

Seminar za klubske lekare: Udruženje za medicinu sporta Srbije

Seminar: sportskomedicinski pregled: metodologija i preporuke: UMSS

Seminar - uloga sporta u rastu i razvoju dece: UMSS

Kurs: praktična sportska ishrana i suplementacija: UMSS

Kongresi medicine sporta i sportskih nauka:2003, 2005, 2008, 2010 i 2012.

Kontinuirana medicinska edukacija iz akupunkture, od I-IV nivoa, 15.06.2008. na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

Kurs iz kinezi-taping-a 14.04.2008.god. u Zavodu za protetiku i ortotiku Beograd.

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!