opšti, vaskularni i kardiohirurg

Prof. dr Dušan Velimirović

no profile

opšti, vaskularni i kardiohirurg

Prof. dr Dušan Velimirović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Radio je na II Hirurškoj Klinici kao opšti hirurg, a trasformacijom ove ustanove u Institut za Kardiovaskularne bolesti KCS a, u istoj je zaposlen kao kardiovaskularni hirurg

Obrazovanje:

1972. god. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Specijalistički staž iz opšte hirurgije je obavio na II Hirurškoj Klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1974. do 1980. god, kada je polozio specijalistički ispit.

Subspecijalista je vaskularne hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983 god, a doktorirao je na istom fakultetu 1987 godine.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Hirurgija, izabran je u zvanje asistenta 1984 god, u zvanje docenta 1990 god, u zvanje vanrednog profesora 1996 god. a u zvanje redovnog profesora 2001.

Stručne aktivnosti:

Usavršavao se iz oblasti kardiovaskularne hirurgije u zemlji i u unostranstvu, a u matičnoj ustanovi je u dva mandata (1993-2001) vrsio funkciju Načelnika Pejsmeker centra, i u tom periodu je ovaj Centar postao Jugoslovenski referentni i registracioni pejsmejker centar

Na Klinici za kardiohirurgiju KCS a radio je kao kardiohirurg, gde je vršio funkciju Pomoćnika Direktora za medicinska pitanja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!