internista kardiolog

Ass.Mr Sc med Ivan Ilić

Ivan Ilić

Radno iskustvo:

Institut za kardiovaskularne bolesti  “Dedinje“,  2000-2008.Klinično-bolnički Centar „Zemun“, od 2008 -   . Šef Odseka za invazivnu kardiološku dijagnostiku Službe kardiologije, Klinika za internu medicinuMedicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, 2014 -   . Klinički asistent na predmetu interna medicina – kardiologijaKlinički centar Crne Gore 2016 -   . konsultant interventni kardiolog

U Bel Medicu radi:

Specijalističke preglede, ultrazvuk srca, test fizičkim opterećenjem

Strani jezici: 

  • Engleski
  • Španski

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
  • Specijalizacija iz interne medicine, 2006.
  • Subspecijalizacija iz kardiologije 2014.
  • Magisterijum iz kardiologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2009

Posebna sfera interesovanja:

Interventna kardiologija, interventno lečenje hipertrofične kardiomiopatije, kardiološka intenzivna nega

Dostignuća i priznanja:

  • Devetnaest autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.Koautor poglavlja u  „Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini“  Medicinski fakultet u Beogradu, 2013.
  • Koautor poglavlja u „Savremeni pristup pacijentu sa anginom pectoris“ Udruženje koronarnih jedinica 2014.
  • Recenzent za časopise “Catheterization & Cardiovascular Intervention“ i  “ Journal of Interventional Cardiology“
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!