vaskularni hirurg

Doc. dr Ivan Marjanović

no profile

vaskularni hirurg

Doc. dr Ivan Marjanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    Preglede paciejenata sa bolestima krvnih sudova vrata, ruku, nogu, ugradnja porta za aplikaciju hemioterapije,

•    AV fistule za dijalizu (sa i bez grafta), Hickmanov kateter,

•    Laserska operacija vena

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. Bel Medic

•    2005. Načelnik Kabineta za vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd        

•    2004. Opšti hirurg, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd        

•    1996. Lekar, Medicinski centar u Boru

Obrazovanje:

•    2011. Doktorat

•    2004. Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, Vojno-medicinska akademija, Beograd    

•    1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor više od 10 članaka iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije

Profesionalna članstva:

•    2009. Član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju

•    2004. Član Srpskog društva za vaskularnu hirurgiju

•    2010. Član vaskularnog društva Velike Britanije i Irske

•    2005. Član Srpskog društva flebologa

Stručne aktivnosti:

•    2011. Instruktor vaskularne hirurgje evropskog društva za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Vojno-medicinska akademija, Beograd

•    2009. TAAA radionica, bolnica Sv. Marije, London,UK

•    2009. - 2010. Vaskularna obuka u bolnici Sv. Marije, London, UK, mentor dr J.H. Wolfe

•    2008. Endovaskularna obuka u Poljskoj, Warshav

•    2008. Pontressino master klasa, Amsterdam, Holand

•    2006. Jednomesečna obuka, kardio-vaskularno odelenje, Uleval University Hospital,Oslo

•    2006. Kurs iz NATO ratne hirurgije i traumatologije, Norway

•    2005. KME kurs, dopler krvnih sudova, Sonografija, medicinska škola, Beograd

•    1997. Škola rezervnih oficira, Srpske AF medicinske usluge

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

•    Vaskularna hirurgija krvnih sudova i aorte (posebno za otvorenu popravku abdominalne i torako-abdominalne aorte aneurizma)

•    Endovaskularna hirurgija (EVAR, TEVAR i hibridna hirurgija)

•    Transplantaciona hirurgija (bubrega i transplantacija jetre)

•    Vaskularni pristupi za hemodijalizu

•    Minimalno invazivna hirurgija

•    Trauma u vaskularnoj hirurgiji


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.