stomatolog

Dr Ivana Markovic

Ivana Markovic

Radno mesto / Radno iskustvo:
Doktor stomatologije u stomatoloskoj ordinaciji “ Omnident Stomatologija” od 01.04.2013.
Doktor stomatologije u  Domu Zdravlja  “BelMedic” u Beogradu (2010/2013)
Doktor  stomatologije u Stomatološkoj klinici  “Dentalia” -  Spanija,  Marbella,  sa  posebnim dužnostima u organizaciji, koordinaciji i  superviziji 2001. – 2009.
Asistent pripravnik na Katedri za sudsku medicine Stomatološkog fakulteta  Univerziteta u Beogradu (1997. - 1999.)
Mladi talenat na Katedri za biohemiju Stomatološkog fakulteta u  Beogradu (1996. - 1997.)
Rad u sopstvenoj privatnoj praksi  (paralelno sa radom na fakultetu) (1996. -2000.)

Obrazovanje
Srednja medicinska škola, fizioterapeutski smer,  Beograd (1985)
Diploma doktora stomatologije, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu (1995)

Strani jezici
Španski
Engleski
Francuski
Grčki

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!