anesteziolog

Ivana Nikčević

 Ivana Nikčević

anesteziolog

Ivana Nikčević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2018. - Bel Medic

Od 2001. - KBC ,,  Zvezdara,, ; U medjuvremenu po nalogu Ministrastva  Zdravlja RS 7 meseci u KBC ,, B Kosa,, i mesec dana u Ortopedskoj  Klinici ,, Banjica"

Obrazovanje:

Medicinski Fakiltet Univerziteta u Beogradu 2000.

Specijalizacija Anesteziologije sa reanimatologijom 2006.

ESPEN skola parentralne i enteralne nutricijie, 2009

Škola bronhoskopije u okviru Medicinskog Fakulteta u Beogradu, 2010

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Parenetralne i enteralna ishrana hirurskih i nehirurskih pacinjenta i primena bronhoskospoh metoda u anesteziji


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!