ortoped

Dr sci. med. Ivica Medenica

 Ivica Medenica

ortoped

Dr sci. med. Ivica Medenica

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke  preglede,ultrazvučne preglede lokomotornog sistema,intraartikularna  aplikacija u sve zglobove,repozicija svih preloma i zglobova,gipsana  imobilizacija. Operativno lečenje svih povreda i preloma; artroplastike (proteze) kuka, kolena i ramena; artroskopske operacije kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba i kuka; produženja ekstremiteta; operacije tumora; operacije čukljeva.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    1983. - 1985. - Vojna bolnica Sarajevo

•    1985. - 1989. - Garnizonska ambulanta Banja Luka

•    1989. - 1991. - Vojna Bolnica Split

•    1991. - 2009. - Vojnomedicinska Akademija Beograd

•    Od 2009. - CVMU VMC Beograd

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1983.

•    Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije, VMA, Beograd, 1993.

•    Doktorske studije, Univerzitet u Kragujevcu, 2010.

Publikacije:

•  Autor više od deset radova indeksiranih u CC ili SCI

•  Autor knjige - POSTOPERATIVNA STABILNOST RAMENOG ZGLOBA, 2011.

Recenzent  međunarodnog časopisa za hirurgiju ramena (International journal of  Shoulder surgery) i Vojnosanitetskog pregleda (VSP).

Profesionalna članstva:

•  Član Srpske Kraljevske Akademije Inovativnih Nauka (SKAIN)

•  Osnivač i predsednik UDRUŽENJA ZA HIRURGIJU RAMENA I LAKTA SRBIJE – od 2010.

•  Ambasador Evropskog udruženja za artroskopiju i sportsku traumatologiju - ESSKA za Srbiju od 2010.

Stručne aktivnosti:

•    Shoulder institute Cape Town, JAR-2005

•    Landskranken haus – orthopaedie Salzburg, Austria - 2004.

•    Orthopaediche klinik Klagenfurt. Austria - 2006.

•    Shoulder institute Annecy, Francuska - 2007.

•    Specijalna ortopedska bolnica Valdotra, Slovenija-  2004., 2008.

•    Open Medical Institute Salzburg, Austria - 2010.

•    Institut za hirurgiju ramena i lakta Amsterdam - Holandija - 2011.

•    Kantonalna bolnica St. Galen - Švajcarska - 2012.

•    Ortopedski institut Huston, SAD, 2014.

•    Centar za edukaciju iz artroskopije ramena i lakta, York, Engleska, 2015.

•    •  Učesnik sa svojim radovima svih svetskih kongresa ortopeda i traumatologa u zadnjih 15 godina (SICOT, ISAKOS, ESSKA, SECCEC);

Strani jezici:

Engleski, ruski

Posebna sfera interesovanja:

•    Artroskopske  operacije ramena (stabilizacija ramena, operacije rotatorne manžetne i druge), kolena (operacije meniskusa, ukrštenih ligamenata, nestabilnosti čašice i druge), kuka, skočnog zgloba i lakta,

•    Artroplastike (ugradnja veštačkih zglobova) kuka, kolena i ramena,

•    Sportska traumatologija.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!