ortoped

Dr sci. med. Ivica Medenica

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Specijalističke  preglede,ultrazvučne preglede lokomotornog sistema,intraartikularna  aplikacija u sve zglobove,repozicija svih preloma i zglobova,gipsana  imobilizacija. Operativno lečenje svih povreda i preloma; artroplastike (proteze) kuka, kolena i ramena; artroskopske operacije kolena, ramena, lakta, skočnog zgloba i kuka; produženja ekstremiteta; operacije tumora; operacije čukljeva.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2018. - Bel Medic
 • 1983. - 1985. - Vojna bolnica Sarajevo
 • 1985. - 1989. - Garnizonska ambulanta Banja Luka
 • 1989. - 1991. - Vojna Bolnica Split
 • 1991. - 2009. - Vojnomedicinska Akademija Beograd
 • Od 2009. - CVMU VMC Beograd

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1983.
 • Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije, VMA, Beograd, 1993.
 • Doktorske studije, Univerzitet u Kragujevcu, 2010.

Publikacije

 • Autor više od deset radova indeksiranih u CC ili SCI
 • Autor knjige - POSTOPERATIVNA STABILNOST RAMENOG ZGLOBA, 2011.

Recenzent  međunarodnog časopisa za hirurgiju ramena (International journal of  Shoulder surgery) i Vojnosanitetskog pregleda (VSP).

Profesionalna članstva

 • Član Srpske Kraljevske Akademije Inovativnih Nauka (SKAIN)
 • Osnivač i predsednik UDRUŽENJA ZA HIRURGIJU RAMENA I LAKTA SRBIJE – od 2010.
 • Ambasador Evropskog udruženja za artroskopiju i sportsku traumatologiju - ESSKA za Srbiju od 2010.

Stručne aktivnosti:

 • Shoulder institute Cape Town, JAR-2005
 • Landskranken haus – orthopaedie Salzburg, Austria - 2004.
 • Orthopaediche klinik Klagenfurt. Austria - 2006.
 • Shoulder institute Annecy, Francuska - 2007.
 • Specijalna ortopedska bolnica Valdotra, Slovenija-  2004., 2008.
 • Open Medical Institute Salzburg, Austria - 2010.
 • Institut za hirurgiju ramena i lakta Amsterdam - Holandija - 2011.
 • Kantonalna bolnica St. Galen - Švajcarska - 2012.
 • Ortopedski institut Huston, SAD, 2014.
 • Centar za edukaciju iz artroskopije ramena i lakta, York, Engleska, 2015.
 • Učesnik sa svojim radovima svih svetskih kongresa ortopeda i traumatologa u zadnjih 15 godina (SICOT, ISAKOS, ESSKA, SECCEC);

Strani jezici
Engleski, ruski

Posebna sfera interesovanja

 • Artroskopske  operacije ramena (stabilizacija ramena, operacije rotatorne manžetne i druge), kolena (operacije meniskusa, ukrštenih ligamenata, nestabilnosti čašice i druge), kuka, skočnog zgloba i lakta,
 • Artroplastike (ugradnja veštačkih zglobova) kuka, kolena i ramena,
 • Sportska traumatologija.

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!