lekar opšte medicine

Dr Jadranko Lazić

 Jadranko Lazić

lekar opšte medicine

Dr Jadranko Lazić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2016. Bel Medic

2016. – septembar 2016.    - Obavezan lekarski staž i volontiranje

Hitna služba Doma zdravlja Mladenovac, Mladenovac-Beograd

2012. – mart 2016. -     Medicinski tehničar

Opšta bolnica „Bel Medic”, Beograd

2008. –  2012. - Klinički koordinator

Specijalna bolnica za interne bolesti „Irva Clinic”, Beograd

2006. – 2008. - Medicinski tehničar

Opšta bolnica „Bel Medic”, Beograd

2001. – 2003. -  Medicinski tehničar pedijatrijskog smera

Univerzitetska dečja klinika „Tiršova”, Odeljenje plastične rekonstruktivne hirurgije i opekotina, Beograd

Obrazovanje:

2003. – 2016. - Doktor medicine

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Kragujevac

2001. – 2003. - Položen državni ispit nakon završene srednje medicinske škole

Licenca medicinskog pedijatrijskog tehničara

Pripravnički  staž nakon završene srednje medicinske škole na Univerzitetskoj dečjoj  klinici u Tiršovoj na odeljenjima dečje hemaonkologije, plastične  rekonstruktivne hirurgije i opekotina; operacioni blok, hitna hirurška  ambulanta, kardiohirurška operativna sala

Virusi iz krvi (HBV, HCV i HIV); Profesionalni rizik zdravstvenih radnika

ERC – Generic Instructor Course (instruktorski kurs za ALS)

ERC – Resuscitacione preporuke (2015.)

ERC, ALS – Provider Course

ERC  – Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore: IPHTLS II Trauma kurs,  bazična trauma, anesteziološke i hirurške veštine za zdravstveno osoblje  prve linije zbrinjavanja povređenih

ERC – Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore: osnovni kurs taktičke medicine

ITLS – položen napredni kurs

Crveni krst Srbije – Licenca instruktora prve pomoći

Zavod za hitnu medicinsku pomoć (Beograd) – sertifikat: Uznapredovala životna potpora odraslih

Ordinacija  opšte medicine „Simeunović“ - Prehospitalno zbrinjavanje povređenih  pacijenata; Prehospitalno i rano hospitalno zbrinjavanje najčešćih  kardioloških i pulmoloških urgentnih stanja

Univerzitetska dečja klinika – Proširene mere životne potpore kod dece

U  toku pohađanja srednje medicinske škole, angažovan u Crvenom krstu  Srbije u     okviru raznih akcija, kako vršnjačkih edukacija iz oblasti  zdravstva, tako i akcije prilikom prihvata interno raseljenih lica sa  Kosova i Metohije

Stručne aktivnosti:

 • Priprema i aplikacija svih vrsta terapije: peroralne, IV, IM, SC, infuzione...
 • Priprema i aplikacija transfuzije krvi i krvnih derivata.
 • Plasiranje IV kanila (braunila) pacijentima svih uzrasta.
 • Plasiranje urinarnog katetera, manipulacija i nega CVK, manipulacija i nega port sistema (trajni centralni venski pristup).
 • Asistiranje  hirurgu prilikom postavljanja port sistema, aspiracija i toaleta  disajnih puteva kod teških pacijenata na respiratoru.
 • Učešće u nezi i  lečenju pacijenata na palijativnoj nezi, učešće u nezi i lečenju  pacijenata u jedinicama intenzivne nege i lečenja.
 • Venepunkcija perifernih vena i V. Femoralis prilikom uzimanja uzoraka krvi za analizu.
 • Asistiranje hirurgu prilikom manjih i većih hirurških intervencija.
 • Osiguravanje i obezbeđivanje disajnog puta (AIRWAY, laringealna maska, ET intubacija, I-GEL maska) kod dece i odraslih.
 • Punkcija arterijskih krvnih sudova radi uzorkovanja krvi za laboratorijske analize.
 • Praćenje pacijenata tokom transporta u zemlji i inostranstvu.
 • Držanje obuka prve pomoći, učestvovanje u ekipama obezbeđivanja masovnih događaja, učešće i obuka ERC-a.
 • Pregled i inicijalni tretman urgentnih stanja u internoj medicini, pedijatriji, traumatologiji.
 • Akutno zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata.

Strani jezici:

Nemački

Ruski

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Anestezija i reanimacija, intenzivna nega


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!