specijalista higijene i ishrane

Prof. dr Jagoda Jorga

no profile

specijalista higijene i ishrane

Prof. dr Jagoda Jorga

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Specijalističke  preglede, propisivanje MNTna predlog drugih specijalista,  dijetoterapiju gojaznosti i poremećaja ishrane kod odraslih i dece.

Radno mesto / Radno iskustvo
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983
Savetovalište za dijetetiku Medicinskog fakulteta, 1992

Obrazovanje
1979. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988. - Specijalizacija iz  higijene
1992. - Uža specijalizacija iz dijetoterapije
1989. - Magisterijum iz ishrane, Medicinski fakultet BU
1993. - Doktorat , Medicinski fakultet BU

Publikacije
Trideset (30) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.
Koautor u više monografija iz ishrane i gojaznosti
Urednik udžbenika za studente medicine Higijena sa medicinskom ekologijom, Beograd 2015.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Gojaznost,  Metabolički sindrom, Poremećaji ishrane


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!