specijalista higijene i ishrane

Prof. dr Jagoda Jorga

no profile

specijalista higijene i ishrane

Prof. dr Jagoda Jorga

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke  preglede, propisivanje MNTna predlog drugih specijalista,  dijetoterapiju gojaznosti i poremećaja ishrane kod odraslih i dece.

Radno mesto / Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983

Savetovalište za dijetetiku Medicinskog fakulteta, 1992

Obrazovanje:

1979. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1988. - Specijalizacija iz  higijene

1992. - Uža specijalizacija iz dijetoterapije

1989. - Magisterijum iz ishrane, Medicinski fakultet BU

1993. - Doktorat , Medicinski fakultet BU

Publikacije:

Trideset (30) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

Koautor u više monografija iz ishrane i gojaznosti

Urednik udžbenika za studente medicine Higijena sa medicinskom ekologijom, Beograd 2015.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Gojaznost,  Metabolički sindrom, Poremećaji ishrane


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!