ortoped

Dr Jasmin Pilipović

 Jasmin Pilipović

ortoped

Dr Jasmin Pilipović

Prim. dr Jasmin Pilipović je jedan od vodećih ortopedskih hirurga koji se bavi hirurškim lečenjem povreda i deformiteta stopala, sa  35-ogodišnjim iskustvom u pomenutoj oblasti. Pored stopala i skočnog zgloba poseduje višedecenijsko iskustvo u hirurškom lečenju degenerativnih oboljenja donjih ekstremiteta, u vidu ugradnje totalne proteze kuka i kolena.

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Hirurško zbrinjavanje povreda skočnog zgloba i stopala, kao i lečenje oboljenja stopala, skočnog zgloba, kuka i kolena.

Radno mesto / Radno iskustvo:
Stručni konusultant u opštoj bolnici Bel Medic više od 15 godina
2010. - 2016. savetnik za medicinska pitanja Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”u Beogradu
2004. - 2010. obavljao poslove načelnika odeljenja za traumatologiju i poluintezivnu negu na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica” u Beogradu
1985. položen specijalitički ispit iz ortopedske hirurgije i tramuatologije
1979. zaposlen u Specijalnoj ortopedsko-hirurškoj bolnici “Banjica” u Beogradu

Obrazovanje
1995.g. dodeljeno zvanje Primarijus od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije
1985.g. položen specijalitički ispit iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom
1976.g. završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije

  • Autor i koautor u više od 200 stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu

Profesionalna članstva

  • Visegodisnji član SICOT-a (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) sa više objavljenih radova na inostranim kongresima
  • Višegodišnji član STA (Srpska traumatoloska asocijacija) sa aktivnim učešćima na svim do sada održanim kongresima
  • Član SOTA (Srpska ortopedsko traumatoloska asocijacija) od njenog osnivanja sa aktivnim ušešćem na dosadašnjim kongresima

Posebna sfera interesovanja
Oboljenja i povrede stopala i skočnog zgloba i hirurško lečenje degenerativnih oboljenja kuka i kolena.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!