logoped

Dr sci. med. Jasmina Vuksanović

no profile

logoped

Dr sci. med. Jasmina Vuksanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Logopedske preglede, logopedsku terapiju, neuropsihološku procenu

Radno mesto / Radno iskustvo:

Univerzitet Union, docent  od 2012

Državni univerzitet u Novom Pazaru, docent 2008. - 2013.

Univerzitet u Bogradu, Fakultet dramskih Umetnosti, Katedra za glumu – saradnik logoped od 2010.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”, Beograd - spoljni saradnik za neuropsihološku dijagnostiku

Dom zdravlja Zemun – logoped 2005. - 2008.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd   1996. - 1998.

Obrazovanje:

Doktor psiholoških nauka - Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,  2007.

Magistar defektoloških nauka - Defektološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,  2002.

Diplomirani defektolog – logoped, Defektološki  fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1985.

Stručno  usavršavanje na Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital,  Karolinska lnstitutet– Stockholm I na Univerzitetu u Luksemburgu

Publikacije:

Petnaest (15) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

Recenzent medjunarodnog časopisa Lingua (Elselvier).

Profesionalna članstva:

Koordinator za Republiku Srbiju i član Upravnog odbora dva medjunarodna evropska projekta.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Neuropsihologija, psiholingvistika, neurolingvistika


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.