psihijatar

Dr Jelena Krstić

 Jelena Krstić

psihijatar

Dr Jelena Krstić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Konsultativne preglede i psihoterapiju

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2003. - Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović", Dedinje

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine

Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god.

Student doktorskih studija iz oblasti neuronauke, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

Institut za mentalno zdravlje u Beogradu 1999. - 2001.  Edukativni  seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih’’

1999. - 2001.  Edukativni seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja  i psihoterapije odraslih", Institut za mentalno zdravlje u Beogradu

Publikacije:

Autor i koautor u više stručnih i naučnih radova

Profesionalna članstva:

Član Evropskog udruženje neuronauka (Federation of European Neurosciences-FENS)

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Terapija anksioznih poremećaja, depresije, kriznih stanja, neurotskih, sa stresom povezanih i psihosomatskih poremećaja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!