internista onkolog

Dr Jelena Spasić

U Bel Medicu radi:
Preglede svih pacijenata sa torakalnim i gastrointestinalnim malignim tumorima
Konzilijarni pregledi u onkologiji

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2004. godine - Medikalni onkolog, Klinika za Medikalnu onkologiju, Institut za onkologiju i radiologju Srbije

Obrazovanje
2018. - Subspecijalista onkologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2011. - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja
2012. National Cancer Center, Tokio, Japan, usavršavanje u oblasti torakalne onkologije, grant Japan International Cooperation Agency (JICA)
2017. The Royal Marsden NHS trust, London, Velika Britanija, usavršavanje u oblasti torakalne onkologije, grant Evropskog Udruženja Medikalnih Onkologa (ESMO)
2018. Juravinski Cancer Center, Hamilton, Ontario, Kanada, usavršavanje u oblasti torakalne onkologije, grant IASLC (Internacionalne asocijacije za istraživanja karcinoma pluća)

Publikacije
Autor i koautor preko 40 radova i apstrakata na domaćim i međunarodnim stručnim kongresima

Profesionalna članstva
Evropsko Udruženje Medikalnih Onkologa (ESMO)
Svetska asocijacija za istraživanja karcinoma pluća (IASLC)
Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS)
Evropska asocijacija istraživača raka (EACR)
Multinacionalna asocijacija za suportivnu terapiju u onkologiji (MASCC)
Srpsko lekarsko društvo

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Karcinom pluća