pneumoftiziolog

Prim. dr Jelica Videnović Ivanović

 Jelica Videnović Ivanović

pneumoftiziolog

Prim. dr Jelica Videnović Ivanović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2004. - Naučni saradnik, uža oblast pulmologija, Ministarstvo za nauku Srbije., nbvcx

1992. - Šef jedinice za sarkoidozu, Klinika  za plućne bolesti Klinički Centar Srbije

Obrazovanje:

2001. - Doktorska teza: Značaj utvrdjivanja relevantnih činioca u nastanku recidiva tuberkuloze.

1996.  - Magistarska teza: Kliničko-radiografsko i serološke karakteristike  pneumonija prouzrokovanih virusima, M.pneumoniae, Ricketziom burneti i  Coxiaela psittaci.

1991. - Specijalizacija iz Pneumoftiziologije

1984. - Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Objavila  je preko 200 radova u medjunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama,  zbornicima radova sa kongresa i zbornicima apstrakata.

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje pulmologa

 2009. Nacionalni Delegat Srbije pri Evropskom Respiratornom Udruženju (ERS)

Udruženje  Pulmologa Srbije

Srpsko Lekarsko Društvo

Udruženje za sarkoidozu Srbije (jedan od osnivača Udruženja i potpredsednik)

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Zapaljenska stanja respiratornog trakta i intersticijske promene.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.