internista

Dr Jovan Đerić

Radno mesto / Radno iskustvo
1990. - 1993. - Dom zdravlja u Rogatici
2003. - 2005   Bolnica glavnog štaba Sokolac  
2005. - 2010    Dom zdravlja Voždovac-internista u službi kućnog lečenja, potom službi palijativnog zbrinjavanja
2010. - 2015    Dom zdravlja Voždovac-služba interne medicine

Obrazovanje
1979. - Gimnazija u Rogatici
1989. - Medicinski fakultet u Sarajevu
1997. - Specijalizacija na VMA-interna medicina
2002. - Prisustvo i aktivno učešće na međunarodnom seminaru o  organizaciji službe palijativnog zbrinjavanja u Brašovu (Rumunija)

Strani jezici
Ruski

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!