psiholog

Doc.dr Kristina Brajović Car

Kristina Brajović Car

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Sa adolescentima i odraslima, obavlja konsultacije i psihoterapiju i psihološko testiranje

Radno mesto / Radno iskustvo
2008.  Acibadem Bel Medic
2006.  Saradnik u nastavi fakulteta za medije i komunikacije

Obrazovanje
Doktorant  je na interdisciplinarnom studijskom programu iz oblasti društvenih  nauka Instituta Taos (Pensilvanija, USA) i Tilburg Univerziteta iz  Holandije
2007.  Master diplomski rad, Univerzitet Singidunum, Beograd
2005. Diplomirani psiholog, Katedra za psihoterapiju i savetovanje, Filozofski fakultet u Beogradu

Publikacije
Psihološki faktori i koronarna bolest srca 2007.
Integration in Psychotherapy 2008.
Mogućnost preventivnog i savetodavnog rada sa mladima u krizi u okviru institiucija kulture 2008.

Profesionalna članstva
Evropska i Internacionalna asocijacija za Transakcionu analizu (EATA i ITAA)
Predsednik Etičkog Komiteta Srpske asocijacije za Transakcionu analizu (SATA) od 2004. i član Stručnog Saveta ove asocijacije
Nacionalno udruženje psihoterapeuta Srbije (SDPJ)
Član komisije za evaluaciju projekata iz oblasti kulture i obrazovanja Sekretarijata za kulturu Grada Beograda

Stručne aktivnosti
‘’Razvoj i standardizacija TA instrumenata za unapređenje primene Transakcione analize u psihoterapiji”
2007/2008.  ‘’Psiho-edukativne radionice za omladinu’’
2006/2007.   ‘’Ako bi ti rekli da možeš ponovo da biraš…’’ u sklopu  projekta  ‘’Promocija mentalnog zdravlja kroz psihoedukativne radionice za  adolescente i mlađe odrasle’’
2006/2007. ‘’Nisi sam’’
Savetovalište za mlade Doma Omladine u Beogradu, psihološki savetnik i voditelj autorskog programa psiholoških radionica
Stalni stručni saradnik nedeljnika Ekonomist, magazine Sofija, dnevnih novina Blic i RTV Avala, i drugih

Strani jezici
Engleski

Dostignuća i priznanja
2009. Sertifikat za sistemskog porodičnog savetnika/praktičara
2008. Sertifikovani Transakcioni Analitičar (CTA)