internista

Dr Kristina Bulatović

U Bel Medicu radi
Internističke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata pre koronarografije, EKG, Ultrazvuk srca , 24h Holter EKG, 24h AMKP…

Radno mesto / Radno iskustvo
2021. - Bel Medic
2010. - Medicinski fakultet Priština,
2010. - KBC Priština,
2009. - Dom zdravlja Zvečan

Obrazovanje
2017. Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2009. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
U toku je pisanje doktorske disertacije pod nazivom- Značaj ultrazvuka pluća u dijagnostici i proceni težine akutne srčane insufincijencije (Klinika za urgentnu medicinu VMA, Beograd)

Publikacije
Jedno poglavlje u knjizi
Više od 10 radova u časopisima i domaćim kongresima

Stručna usavršavanja
Osnovni kurs ehokardiografije IKVB Dedinje 2018. god.
Kurs analize 24h holtera EKG 2017. god.
Kurs dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta 2018. god

Profesionalna članstva
Lekarska komora Srbije

Posebna sfera interesovanja
Neinvazivna dijagnostika koronarne bolesti

Strani jezici
Engleski jezik

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!