dermatovenerolog

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

 • Dijagnostika i lečenje dermatoloških oboljenja dece i odraslih
 • Dermoskopija i dijagnostika pigmentnih i nepigmentnih lezija

Dermatohirurgija:

 • Hirurške ekscizije benignih i suspektnih promena nankoži
 • Dijagnostičke biopsije kože
 • Tretman ožiljaka intralezionom infiltracijom lekova
 • Tretman bradavica
 • Kriohirurgija
 • Elektrohirurgija (radiotalasna)
 • Dermatološki hemijski pilinzi
 • Tretman hiperhidroze botulinskim toksinom
 • Alergološki testovi (prick i epikutani)

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2018. - Bel Medic
 • Od 2015. Zastupnik načelnika Klinike za kožne i polne bolesti VMA
 • 2008. - 2015. Načelnik 1. Odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti, zamenik načelnika Klinike za kožne i polne bolesti VMA
 • 2007. - docent na predmetu dermatovenerologija u Vojnomedicinskoj akademiji
 • 2004. - 2008. - Načelnik funkcijske dijagnostike DPC
 • 2001. - asistent na predmetu dermatovenerologija u Vojnomedicinskoj akademiji

Obrazovanje

 • 2014. stečeno zvanje subspecijaliste onkologa
 • 2006. Odbrana doktorske disertacije: »Mutacije i promene ekspresije gena odgovornih za proliferaciju i apoptozu T-limfocita kod obolelih od primarnog kutanog T-ćelijskog limfoma tipa mycosis fungoides», Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • 2001. Odbrana magistarske teze: “Određivanje pojedinih parametara eksperimentalno izazvane reakcije kontaktne preosetljivosti kod pacova i njihovo korišćenje u ispitivanju imunomodulatornog efekta laserskog ozračivanja niske snage”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1996. - 1999.Specijalizacija iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
 • 1995. - 1997.Poslediplomske studije iz imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 1989. - 1995.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije

 • Autor više od 10 radova u recenziranim međunarodnim časopisima na SCI listi iz oblasti tumor kaože, psorijaze, atopijskog dermatitisa i imunologije kože
 • Autor monografije „Savremena terapija psorijaze“ i monografije „Melanom: prevencija, dijagnostika i lečenje“, kao i autor više poglavlja u udžbeniku „Dermatologija“ i poglavlja Hartnup disease u međunarodnom e-izdanju Medscape Dermatology

Profesionalna članstva
Član Izvršnog odbora Udruženja za dermatologiju i venerologiju Srbije, Član izvršnog odbora Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju (EADO), Član Predsedništva Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Koordinator Aktiva za dermatološku onkologiju Dermatovenerološke sekcije SLD, Sekretar Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva, Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju, Internacionalno društvo za dermoskopiju,  Internacionalno društvo za teledermatologiju.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja

 • Dijagnostika i lečenje tumora kože (dermoskopija, dermatohirurgija, dermatoonkologija)
 • Lečenje psorijaze i drugih inflamatornih dermatoza
 • Lečenje alergijskih bolesti kože (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, urtikarije)
 • Lečenje akni
 • Lečenje hiperhidroze

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!