infektolog

Doc. dr Ljiljana Jemuović

 Ljiljana Jemuović

infektolog

Doc. dr Ljiljana Jemuović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2001. - 2014. - Roche d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd

1987. - 2001. - Institut za infektivne i tropske bolesti, KC Srbije, Bulevar JNA 16, Beograd

1988. - 1995. - Lekar specijalista za infektivne bolesti odeljenja Hepatitis II

01.11.2001 -  30.06.2014. - Profesionalna karijera u kompaniji Roche Srbija (Bazel, Švajcarska)

Manadžer proizvoda za Srbiju i Crnu Goru-antivirusni sektor  (2001-2010)

•    Roferon - A

•    Xeloda u CRC

•    Anti AIDS proizvodi

•    Rocephin

•    Pegasys

•    Copegus

•    Tamiflu

 Manadžer proizvoda - hepatitisi i nefrologija (2011-2012)

•    Recormon

•    Mircera

•    Pegasys

•    Copegus

•    Tamiflu

 Manadžer za planiranje i bezbednost lekova (2013-2014)

•    Koordinator globalnog Roche (Risk Management Plan) projekta za Roche Srbiju

•    Manadžer za planiranje u Roche Srbija

•    Koordinator za globalni CRM program u Roche Srbija

•    Koordinator  za globalni IDEAL program u Roche Srbija

•    Koordinator Roche Srbija Trening Portal-a

•    Koordinator globalnog Roche FAST projekta za Roche Srbiju

•    Menadžer za bezbednost lekova

________________________________________

Obrazovanje:

1998. - Doktorske studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u  Beogradu (Tema: ”Epidemiološke, kliničko-biohemijske, serološke i  histopatološke karakteristike akutnog i hroničnog virusnog hepatitisa  C”)

1997. - Usavršavanje u Torinu (Department for Gastroenterology,  Molinette Hospital, Torino, Italy) - PCR dijagnostika u HCV infekciji

1996. - Subspecijalizacija iz  gastroenterohepatologije - Univerzitet u Beogradu

1993. - Magistarske studije - Univerzitet u Beogradu (Tema: ”Akutni virusni hepatitis B kod obolelih od Diabetes Mellitus-a”)

1984. - 1987. - Specijalizacija iz infektivnih bolesti - Univerzitet u Beogradu

1974. - 1980. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

-  Biopsija jetre

-  Ultrasonografija

1983. - 1988. - Lekar na specijalizaciji iz Infektivnih bolesti, KBC Novi Pazar

1981. - 1982. - Lekar pripravnik u Domu zdravlja Zvezdara

1998. - 2001. - Stomatološki fakultet, Univerzitet u Belgradu, Rankeova 2, Beograd

1995. - 1998. - Stomatološki fakultet, Univerzitet u Belgradu, Rankeova 2, Beograd

Publikacije:

70 radova u nacionalnim i internacionalnim časopisima

Autor monografije: ”Hronični hepatitis C”

Ko-autor knjige:”Akutne infektivne bolesti”

Stručne aktivnosti:

Docent na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Predmet: Infektivne bolesti

Asistent na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Predmet: Infektivne bolesti

Učesnik i glavni istraživač u studijama vezanim za primenu interferona u lečenju virusnih hepatitisa (B i C):

•    Učesnik S-P kliničke studije:”Intron A+ribavirin in CHC”

•    Glavni istraživač u Roche-ovoj kliničkoj studiji:”Roferon A+amantadine in CHC”

•    Istraživač Roche-ove kliničke studije:”Roferon A+ribavirin in CHC”

•    Istraživač Roche-ove kliničke studije:”Pegasys+ribavirin in CHC”

Strani jezici:

Engleski

Italijanski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!