anesteziolog

Prim. dr Ljubica Arsenijević

 Ljubica Arsenijević

anesteziolog

Prim. dr Ljubica Arsenijević

Prim dr Ljubica Arsenijević anesteziolog specijalista sa  dugogodišnjim iskustvom iz anesteziologije i intenzivne terapije vezanim  za sve hirurške grane, kao i za sve vrste anestezije.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Radi preoperativni pregled i pripremu pacijenata za hirurške intervencije

- Opšta i regionalna anestezija za sve hirurške procedure kod odraslih

- Kratkotrajna intravenska anestezija ili analgosedacija za sve dijagnostičke procedure odraslih

- Postoperativno praćenje pacijenata

- Sprovodi sve reanimatološke i invazivne procedure i praćenje pacijenata u Jedinici Intenzivnog lečenja

Radno mesto / Radno iskustvo:

2016. – Bel Medic

2013. – Septembar 2016: Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju "COLIĆ", Beograd

Septembar 2012 - Januar 2013: Belhoul Speciality Hospital, Dubai, UAE

Maj  - Septembar 2012: Odeljenje anestezije i reanimacije, Urološka Klinika  KCS, Specijalista Anesteziologije sa reanimatologijom, Intenzivna  terapija, Klinički Centar Srbije

1996. - 2012: Šef Jedinice  Intenzivne terapije u Odeljenju anestezije i reanimacije, Instituta za  ginekologiju i akušerstvo, Instituta za anesteziju i reanimaciju u  Kliničkom Centru Srbije(KCS), Beograd

1992. – 1996. Klinički  centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, (Prva  hirurška klinika, Urgentni centar Kliničkog Centra Srbije, obavezna  kruženja u oikviru specijalizacije)

Diploma Specijaliste Anesteziologije sa reanimatologijom  – April 8. 1996.  

Obrazovanje:

2012: STEKLA NAZIV PRIMARIJUSA - MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE (Broj 153-07.919/2012-02, od 29.11.2012.godine)

2008:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorat

DOKTORSKA DISERTACIJA: "Procena oštećenja plućne funkcije usled primene  

masivne transfuzije - TRALI", Mentor:  Prof. Dr N. Popović

2003:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Magisterijum

MAGISTARSKA TEZA: “Procena stepena težine i ishod Akutnog respiratornog distres

sindroma odraslih u ginekologiji”

Mentor: Prof. Dr Predrag Rebić, Komentor: prof dr D.Vučović

1990:   Doktor medicine:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Publikacije:

Publikacije prim dr Ljubice Arsenijević možete pogledati na linku:

//w//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=arsenijevic+l

Profesionalna članstva:

- Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije

- Član predsedništva Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD

- Član Evropskog udruženja anesteziologa ESA


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!