lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Marko Vorkapić

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Marko Vorkapić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvučnu dijagnostiku

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2016. - 2018. - Lekar volonter, Klinički Centar Srbije, Klinika za urgentnu internu medicinu - Služba urgentne kardiologije

Obrazovanje:

2017.  - Kurs vaskularnog ultrazvuka na Kliničkom centru Srbije kod dr. sc. med. dr Vasić (CW i Color Duplex ultrasonografija)

2016. - sada  - Specijalizant interne medicine

2015. - sada  - Student doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2009. - 2015.  - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine, prosečna ocena tokom studija 9,89 (9,89/10)

Publikacije:

Devet autorskih i koautorskih naučnih radova objavljenih izvodima domaćih kongresa, pet u izvodima međunarodnih kongresa i jedan in extenso rad objavljen u domaćem časopisu

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Internističke grane, ultrasonografska dijagnostika, napredna analiza bioloških signala, neuroendokrinoimunologija, neurokardiologija

Dostignuća i priznanja:

2014. - Nagrada za najbolji prezentovani rad na „13th International Congress of Medical Sciences for students and young doctors, Sofia, Bulgaria“

2014. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta pete godine integrisanih studija medicine

2013. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta četvrte godine integrisanih studija medicine

2012. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta treće godine integrisanih studija medicine

2012. - Nagrada Zadužbine Nikole Spasića za postignut uspeh u učenju dodelom priznanja najboljeg studenta treće godine Medicinskog fakulteta    


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!