infektolog

Prof. dr Mijomir Pelemiš

 Mijomir Pelemiš

infektolog

Prof. dr Mijomir Pelemiš

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Mart 2001. – Novembar 2010. - Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije  

Oktobar 2004. - Redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Katedra za Infektivne bolesti)

1998. – 2001. - Predsednik Sekcije infektologa SLD

Oktobar 2014. – i dalje Rukovodilac nastave predmeta Infektivne bolesti na medicinskom fakultetu u Foči

Avgust 2014. - Oktobar 2015. Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije    

Obrazovanje:

1976. - Doktor medicine - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

1982. - Specijalizacija - Infektivne bolesti - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

1990. - Specijalizacija - Klinička farmakologija - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

1993. - Infektivne bolesti, antimikrobna farmakoterapija - Doktorska disertacija - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor je poglavlja u tri udžbenika,  više monografija i priručnika, kao i više od 150 stručnih radova u  domaćim i međunarodnim časopisima.

Profesionalna članstva:

•    Predsednik Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003.)

•    Član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope

•    Član upravnog odbora FESCI-a

•    Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva

•    Član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva

•    Član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents“ (IF 4.259)

•    Član je savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence“ (IF 5.7)    

Stručne aktivnosti:

Održao je veliki broj predavanja po  pozivu na domaćim i međunarodnim Stručnim skupovima.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!