dečji kardiolog

Prof. dr Milan Đukić

 Milan Đukić

dečji kardiolog

Prof. dr Milan Đukić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 1995. - Bel Medic

Pedijatar – kardiolog, Univerzitetska dečja klinika “Tiršova“

Profesor na Katedri pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:

• 2005: Doktorat: "Procena funkcije desne komore metodom tkivnog Dopplera" Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

•  1995: Magistarski rad: "Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih  metodom ehokardiografije i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih  lezija velikih krvnih sudova" Medicinski fakultet, Univerzitet u  Beogradu

• 1994: Položio specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnim uspehom

• 1990-1992: Magistarske studije iz kardiologije, Medicinski fakultet, Beograd

• 1982-1988: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 9,78.

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje kardiologa (ESC)

• Evropsko udruženje pedijatrijskih kardiologa (AEPC)

• Srpsko lekarsko društvo

• Udruženje kardiologa Srbije

Stručne aktivnosti:

2002. Stipendija  ministarstva nauke Sachsen, Nemačka; Interventna pedijatrijska kardiologija, Herzzentrum Leipzig.

Redovni predavač  na kursevima "Yu-echo" škole

Redovni predavač u Pedijatrijskoj školi Pedijatrijske sekcije Lekarskog Društva Srbije

"Seminar neonatalne kardiologije" - Novi Sad , novembar 2006.g.

Plućna hipertenzija" nosilac projekta Prof. Dr S. Simeunović

Evropska studija: "Transcatheter closure of atrial septal defect with  Solysafe occluder" nosilac projekta Prof. Dr I. Jovanović

"Actelion studija" u plućnoj hipertenziji nosilac projekta Prof. Dr I. Jovanović

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Pedijatrijska kardiologija, ehokardiografija, kateterizacije srca, transkatetersko rešavanje urođenih srčanih mana.

Dostignuća i priznanja:

Povelja Srpskog lekarskog društva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!