otorinolaringolog

Prof. dr Milan Jovanović

 Milan Jovanović

otorinolaringolog

Prof. dr Milan Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

 2018. - Bel Medic

1989. -  Načelnik Klinike za Hirurgiju i šef odeljenja operacionog bloka  službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom patologijom Kliničko  bolnički centar (KBC) Zemun, Beograd

Obrazovanje:

2001. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu

1994. - Specijalizacija iz otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu

1991. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu

Profesor, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1989. - Asistent, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Do sada publikovao više od 126 stručno-naučna rada

Profesionalna članstva:

ORL sekcija Srpskog Lekarskog Društva (SLD)

Član Etičkog odbora KBC Zemun (2007-2008)

Predsednik stručnog saveta KBC Zemun

Pomoćnik  urednika stručno-naučnog medicinskog časopisa KBC Zemun - "Materia  Medica" i recezent u jednom od vodećih američkih časopisa iz oblasti  otorinolaringologije "Laryngoscope".

Stručne aktivnosti:

2006. -  Seminar i radionica "How to write a scientific paper", čiji su moderatori urednici The Lanceta, Beograd

2006. - 8th International Temporal Bone Dissection and Otology/Neurotology  Course Including Cochlear Impantation Workshop, Chapa Univerzitet,  Instanbul, Turska

2003. - Salzburg International Medical Seminars International, Salcburg, Austrija

2000. - Instrukcioni kurs Iz endoskopije, Hong Kong i Šangaj, Kina

Strani jezici:

Engleski

Dostignuća i priznanja:

1996. Zahvalnica Srpskog Lekarskog Društva povodom 125. Godina postojanja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!