grudni hirurg

Ass. dr sci. med. Milan Savić

 Milan Savić

grudni hirurg

Ass. dr sci. med. Milan Savić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pleuralna punkcija, iglena biopsija pleure, transtorakalna iglena biopsija (fnab i tru kat biopsije) tumora pluća i medijastinuma, torakalna drenaža (drenaža grudnog koša), pleurodeza kod malignih i hroničnih izliva (klasična metoda) kao i sve VATS procedure na plucima, pleuri i medijastinumu.

Radno iskustvo:

2010. Lekar specijalista na Klinici za grudnu hirurgiju  KCS, Beograd

2011. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2016. Grudni hirurg u Bel Medicu

2016. Zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju KCS

2017. Načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju KCS

Obrazovanje:

•    2008. Magistarski rad »Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća« Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

•    2010. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2016. Doktorska disertacija »Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I-III A stadijuma« Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2018. Klinički asistent (drugi reizbor) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

2013 School of Thoracic surgery«  (Workshop), Elancourt, Paris

2017 Tronedeljno usavršavanje u Univerzitetu  u Minneapolisu Minnesota   “Observership-Lung transplant program” ("Hospital")

2017 Regionalni kurs iz VATS uniportal hirurgije, Thoracic mini fellowship, KC Ljubljana

Publikacije:

Objavio 47 radova i izvoda u domaćim i inostranim časopisima. Autor je monografije » Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća

Strani jezici:

Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!