Specijalista grudne hirurgije

Doc. dr Milan Savić

Milan Savić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Pleuralna punkcija, iglena biopsija pleure, transtorakalna iglena biopsija (fnab i tru kat biopsije) tumora pluća i medijastinuma, torakalna drenaža (drenaža grudnog koša), pleurodeza kod malignih i hroničnih izliva (klasična metoda) kao i sve VATS procedure na plucima, pleuri i medijastinumu.

Radno iskustvo:
2010. Lekar specijalista na Klinici za grudnu hirurgiju  KCS, Beograd
2011. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2016. Grudni hirurg u Acibadem Bel Medicu
2016. Zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju KCS
2017. Načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju KCS

Obrazovanje:
2008. Magistarski rad »Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća« Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
2010. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. Doktorska disertacija »Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I-III A stadijuma« Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2018. Klinički asistent (drugi reizbor) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2019. Internacionali VATS uniportalni trening kurs prve kategorije na Univerzitetu Tongi, najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Šangaj, Kina

Stručna usavršavanja:
2013. School of Thoracic surgery«  (Workshop), Elancourt, Paris
2017. Tronedeljno usavršavanje u Univerzitetu  u Minneapolisu Minnesota   “Observership-Lung transplant program” ("Hospital")
2017. Regionalni kurs iz VATS uniportal hirurgije, Thoracic mini fellowship, KC Ljubljana

Publikacije:
Objavio 50 radova i izvoda u domaćim i inostranim časopisima. Autor je monografije » Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća

Strani jezici:
Engleski