lekar opšte medicine

Dr Milana Radovanović

 Milana Radovanović

lekar opšte medicine

Dr Milana Radovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Pripravnik volonter  Kliničkog Centra Srbije – 3 meseca

Pripravnik volonter GZZHMP – 3 meseca

Obrazovanje:

2010. - 2016. - Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2016. - 2010. - IV Beogradska Gimnazija

Stručne aktivnosti:

Više puta pohađani kursevi i seminari u naučno-istraživačkoj stanici Petnica.

Strani jezici:

Engleski (napredno), Nemački, Italijanski, Švedski

Posebna sfera interesovanja:

Ginekologija, Interna medicina

Dostignuća i priznanja:

Sertifikat  za Studentsku konferenciju Zlatibor 2016. sa temom “Unapređenje  komunikacije između budućih lekara I žena obolelih od raka dojke, prevencija i rana detekcija ”


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!