psiholog

Milena Azanjac

 Milena Azanjac

psiholog

Milena Azanjac

Radno mesto / Radno iskustvo
2013. - Psiholog u sektoru za ljudske resurse, Bel Medic
2011. - UNIQA osiguranje a.d.o
2011. - AIESEC Srbija
2011. - Služba Medicine rada, Čačak
2011. - Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd
2011. - 2013. - Saradnik za regrutaciju i selekciju u sektoru za razvoj ljudskih resursa. Poslodavac: UNIQA Osiguranje, Beograd.
2012.  - Mentor na projektu ’’Youth Perspective’’,  međunarodna studentska  organizacija AIESEC, pod pokroviteljstvom kompanije DHL.
2011. - 2012. - Projekat ’’DesignIT’’, međunarodna studentska organizacija AIESEC, kancelarija Beogradske Bankarske Akademije.
2012. -  Tim lider PR Tima, međunarodna studentska organizacija AIESEC, kancelarija Beogradske Bankarske Akademije
2011. - Stručna praksa. Poslodavac: Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala za grad Beograd.
2011. - Stručna praksa. Poslodavac: Služba medicine rada, Čačak.
2011. - Saradnik na projektu Noć muzeja 2011. Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd,
2011. - Saradnik instituta za psihologiju, Filozofski fakultet Beograd - projekat istraživanja nezaposlenosti žena u Srbiji

Obrazovanje
Diplomirani psiholog, Odeljenje za psihologiju, modul Psihologije rada i organizacije, Filozofski fakultet u Beogradu

Strani jezici
Engleski jezik - B nivo
Italijanski jezik - osnovno znanje
Francuski jezik - osnovno znanje


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!