internista hematolog

Prof. dr Milena Todorović Balint

no profile

internista hematolog

Prof. dr Milena Todorović Balint

Usluge

Pregled hematologa

U Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede

Radno iskustvo
Klinika za hematologiju KCS od 1992.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1999.
1999. - asistent
2008. - docent
2014. - vanredni profesor
Načelnik odeljenja za transplantaciju koštane srži

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, 1990.
Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerztet u Beogradu, 1996.
Magisterijum iz imunologije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, 1994
Doktorat iz hematologije, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, 2004.
Subspecijalizacija iz hematologije, , Medicinski fakultet Univerztet u Beogradu,  2005.
Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u  Beogradu 2018.

Strani jezici
Engleski

Dostignuća i priznanja
Šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz hematologije
Predsednik udruženja za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze
Autor 69 radova sa JCR liste sa kumulativnim IF 122


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!