Lekar opšte prakse

Dr Milica Pipović

Milica Pipović

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • Lekar opšte prakse

Obrazovanje: 

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna sfera interesovanja:  

  • ginekologija i akušerstvo, patologija trudnoće, savremena terapija infertiliteta.