Lekar opšte medicine, specijalizant pedijatrije

Dr Milica Radaković

 Milica Radaković

Lekar opšte medicine, specijalizant pedijatrije

Dr Milica Radaković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 2016. – U Bel Medicu

2015.  – Po potrebi zamena PR-a Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u  Beogradu, dr Nadu Macuru, za odnose sa elektronskim i štampanim  medijima          

2014. – 2015. – Lekarski izveštaji za Jutarnji program RTV Pink iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu

2012. – 2015. – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd

2012. – 2014. – Lekar na dečjim ekskurzijama

2012. – Stručno usavršavanje na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju Vojnomedicinske akademije, Beograd

2011. – 2012. – Lekarski staž, KBC „Zvezdara“  i  DZ „Zvezdara“, Beograd

Obrazovanje:

2015. – 2016. –  Medicinski fakultet, Specijalističke akademske studije iz kliničke kardiologije, Univerzitet u Beogradu

2002. –  2011. – Medicinski fakultet, Osnovne akademske studije, Univerzitet u Beogradu

2012. – Kurs prve pomoći u organizaciji S.U.M.C-a i Crvenog  krsta

2011. – 2012. – Obuka iz ultrasonografije abdomena i mekih tkiva u KCS (Prof. dr M. Perišić)

Publikacije:

Autor rada: „Kako prepoznati trovanje lekovima na prehospitalnom nivou  kod pacijenata bez svesti?” ( prikaz slučaja)

Koautor   rada: “Značaj kompletnog pregleda pacijenata u ranom prepoznavanju  disekantne aneurizme na prehospitalnom nivou” (prikaz slučaja)

Stručne aktivnosti:

2015. –  IX Kongres urgentne medicine sa međunarodnim učešćem, u Subotici:

Strani jezici:

Engleski jezik, nemački jezik, ruski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!