neurohirurg

Prim. dr sci. med. Miljan Mihajlović

 Miljan Mihajlović

neurohirurg

Prim. dr sci. med. Miljan Mihajlović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Specijalistički staž iz oblasti neurohirurgije u trajanju od 6 godina (od 1997. do 2003. godine) obavio u Institutu za neurohirurgiju KCS, gde je i položio specijalistički ispit.

•    Od 2003. do 2016. u stalnom radnom odnosu u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Obrazovanje:

•    2013. godine doktorirao iz oblasti neurohirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naziv doktorske teze: „Problemi hirurškog lečenja hidrocefalusa kod prevremeno rođene dece“ Mentor prof. dr B. Nestorović. Komisija: prof. dr V. Antunović, prof. dr D. Pavlović, doc. dr G. Tasić.

•    2013. godine odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije dobio je zvanje primarijusa.

•    2010. godine u Mađarskoj (Debrecin) završio je Evropsku školu neuroendokopije i stekao sertifikat o kompetentnosti izvođenja neuroendoskopskih operacija.

•    2003. godine položio specijalistički ispit iz oblasti neurohrirugije u Institutu za neurohirurgiju KCS sa odličnim uspehom.

•    2002. godine magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naziv magistarske teze: "Značaj hirurškog lečenja hroničnih subduralnih hematoma kod odraslih".  Mentor prof. dr M. Janićijević.

•    1993. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Prištitni.

Stručna usavršavanja:

•    2010. godine boravio u Institutu za neurohirurgiju u Debrecinu, gde je stekao sertifikat o kompetentnosti izvođenja neuroendoskopskih operacija.

•    2010. godine učestvovao je na internacionalnom vorkšopu posvećenom hidrocefalusu, Neuchatel, Švajcarska.

•    2013. godine učestvovao je na međunarodnom simpozijumu posvećenom hidrocefalusu, Nica, Francuska.

Publikacije:

1.    Surgical Treatment Problems of Hydrocephalus Caused by Spontaneus Intraventricular Hemorrhage in Prematurely Born Children (Article) Auturi: Mihajlović Miljan , Bogosavljević Vojislav, Nikolić Igor, Mrdak Milan,  Repac Nikola, ŠćepanovićVuk,  Nestorović Branislav, Tasić Goran; InfoTURKISH NEUROSURGERY, (2013), vol. 23 br. 5, str.593-599

2.    Application of the Ommaya Reservoir in the Treatment of Hydrocephalus in Prematurely Born Children: Correlation with Animal Results (Article), Autori: Mihajlović Miljan, Mrdak Milan, Radlović Vladimir,  Nikolić Igor, Rakić Miodrag, Repac Nikola, Antunović Vaso, Janićijević Aleksandar, Šćepanović Vuk, Dučić Siniša, Tasić Goran ; Info SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 1-2, str. 8-12

3.    Asymptomatic Perforation of Large Bowel and Urinary Bladder as a Complication of Ventriculoperitoneal Shunt: Report of Two Cases (Article) Autori: Mihajlović Miljan, Tasić Goran, Raičević Mirjana, Mrdak Milan, Petrović Bojana, Radlović Vladimir; Info SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2012), vol. 140 br. 3-4, str. 211-215

4.    Growing skull fracture, Mihajlovioć Miljan, Nikolić Igor, Raičević Mirjana; VOJNOSANITETSKI PREGLED2006 63(8):761-764

5.    Comparative Analysis of the Animal Model and Results of the Clinical Research of the Aneurysm Inclination Angle as the Predisposing Factor for the Occurrence of Rupture (Article) AuturiNikolić Igor, Tasić Goran, Antunović Vaso, Rakić Miodrag, Mihajlović Miljan, Joković Miloš, Stojisavljević Miodrag, Kojić Zvazdana, Radlović Vladimir, Đurović Branko, Dučić Siniša,  Info; SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 3-4, str. 150-154

Profesionalna članstva:

•    Udruženje neurohirurga Srbije

•    Evropska asocijacija neurohirurga (EANS)

•    Udruženje neurohirurga Jugoistočne Evrope (SEENS)

Strani jezici:

Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!