oftalmolog

Dr sci. med. Milorad Milivojević

Milorad Milivojević

Radno mesto / Radno iskustvo
Dugogodišnji načelnik odeljenja za hirurguju prednjeg segmenta oka VMA , prethodno načelnik odeljenja za lasersku hirugiju oka. Više od dvadeset hiljada operacija katarkte, glaukoma, refrakcionih korekcija Ecimer laserom.

Obrazovanje:
Doktorat iz oblasti refraktivne hirurgije oka 2013 god,  magisterijum iz oblasti hirurgije glaukoma 2005. god. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1991.god. sa prosečnom ocenom 9,25

Stručna usavršavanja
Lajola univerzitet - Čikago  SAD (hirurgija rožnjače), Tromso, Norveška – refraktivna hirurgija, Berlin, Minhen, Dablin, Kopenhagen - refraktivna hirurgija

Publikacije
Problemi modulacije fibroziranja filtracionog jastučeta nakon TTR: komparacija efekta 5-FU i Capecitabina
Efekat operacije katarakte na tok angularnog glaukoma – višegodišnje praćenje i  analiza
Advances in ophthalmology Intech
Torična intraokularna sočiva u korekciji astigmatizma

Profesionalna članstva
SLD - oftalmološka sekcija

Stručne aktivnosti
Aktivni učesnik svih kongresa na VMA  - kao hirurg komplikovanih slučajeva sa prenosom uživo operacija katarakte i glaukoma

Strani jezici
Engleski
Francuski

Posebna sfera interesovanja
Hirurško lečenje komplikovanih slučajeva katarakte i glaukoma uz ugradnju drenažnih implanta, tretman i dijagnostika dijabetičkih promena na oku