dermatovenerolog

Prof. dr Miloš Nikolić

 Miloš Nikolić

dermatovenerolog

Prof. dr Miloš Nikolić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Dermatološke preglede dece i odraslih, Biopsiju kože, Krioterapiju, Elektrokauterizaciju promena na koži

Radno mesto / Radno iskustvo:

2001. - Bel Medic

1998. - Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju

1988. - Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta

Obrazovanje:

1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1993. Specijalista iz dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1986. Doktor medicine,   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Redovni profesor, katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1990. Univerzitet u Kuopiu, Finska

1994. Usavršavanje iz pedijatrijske dermatologije u Bordou, Francuska

Publikacije:

Objavio  više od  250 radova, koautor udžbenika za studente medicine, napisao  veći broj poglavlja u više udžbenika i monografija. Pogledajte PubMed  listing publikacija.

Profesionalna članstva:

2003. Član Izvršnog odbora  Evropskog udruženja dečjih dermatolog

1997. Član Naučnog komiteta Mediteranskog udruženja dermatovenerologa

1991. Evropska akademije za dermatologiju i venerologiju

Stručne aktivnosti:

2006. - 2010. rukovodilac  projekta, “Uticaj egzogenih faktora u indukciji autoantitela i autoimunskih bolesti”

2001. - 2005. saradnik na projektu, “Patogeneza bolesti vezivnog tkiva”,

1996. - 2000. saradnik na projektu, "Poremećaji keratinizacije, intraepidermalne kohezije i dermo-epidermalne adhezije"

1991. - 1995. saradnik na projektu, "Proučavanje patogeneze nekih genetski uslovljenih dermatoza"

Strani jezici:

Posebna sfera interesovanja:

Pedijatrijska dermatologija

Dostignuća i priznanja:

2002. - 2003.  Nagrada Ministarstva za nauku Srbije za objavljene radove u periodu

Diploma i Plaketa Srpskog lekarskog društva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!