dermatovenerolog

Prof. dr Miloš Nikolić

Miloš Nikolić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Dermatološke preglede dece i odraslih, Biopsiju kože, Krioterapiju, Elektrokauterizaciju promena na koži

Radno mesto / Radno iskustvo:
2001. - Bel Medic
1998. - Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju
1988. - Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta

Obrazovanje:
1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1992. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993. Specijalista iz dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1986. Doktor medicine,   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2008. Redovni profesor, katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Univerzitet u Kuopiu, Finska
1994. Usavršavanje iz pedijatrijske dermatologije u Bordou, Francuska

Publikacije:
Objavio  više od  250 radova, koautor udžbenika za studente medicine, napisao  veći broj poglavlja u više udžbenika i monografija. Pogledajte PubMed  listing publikacija.

Profesionalna članstva:
2003. Član Izvršnog odbora  Evropskog udruženja dečjih dermatolog
1997. Član Naučnog komiteta Mediteranskog udruženja dermatovenerologa
1991. Evropska akademije za dermatologiju i venerologiju

Stručne aktivnosti:
2006. - 2010. rukovodilac  projekta, “Uticaj egzogenih faktora u indukciji autoantitela i autoimunskih bolesti”
2001. - 2005. saradnik na projektu, “Patogeneza bolesti vezivnog tkiva”,
1996. - 2000. saradnik na projektu, "Poremećaji keratinizacije, intraepidermalne kohezije i dermo-epidermalne adhezije"
1991. - 1995. saradnik na projektu, "Proučavanje patogeneze nekih genetski uslovljenih dermatoza"

Strani jezici:
Posebna sfera interesovanja:
Pedijatrijska dermatologija

Dostignuća i priznanja:
2002. - 2003.  Nagrada Ministarstva za nauku Srbije za objavljene radove u periodu
Diploma i Plaketa Srpskog lekarskog društva

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!