opšti hirurg

Prim. dr Miloš Popović

 Miloš Popović

opšti hirurg

Prim. dr Miloš Popović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

•    Konsultativne specijalistićke preglede bolesti debelog creva i analnog otvora,

•    dijagnostičke kolonoskopije,

•    kolonoskopije sa polipektomijom,

•    laparoskopske i klasične operacije na trbušnim organima, na debelom crevu i anusu.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    1992. - 1994. Opšta hirurgija, Urgentni Centar, KCS Beograd

•    1995. - 1996. Opšta hirurgija, Prva Hirška Klinika, KCS Beograd,

•    1996. - 2015. III Odeljenje za hirurgiju debelog creva i anusa, Prva Hirurška Klinika, KCS Beograd

•    2016. Nečelnik dnevne bolnice za prevenciju i rano otkrivanje tumora debelog creva, KCS

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet u Beogradu 1990.

•    Specijalizacija Opšte Hirurgije 1996.

•    Magisterium iz hirurške anatomije 2001.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

•    Prevencija i rano otkrivanje tumora debelog creva

•    Laparoskopija

•    Operacije analnog otvora

•    Operacije debelog creva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!