anesteziolog

Mr sci. med. Milovan Vukotić

no profile

anesteziolog

Mr sci. med. Milovan Vukotić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. Bel Medic

•    2008. Specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, IOHB ,,Banjica”, Beograd

•    2008. Specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, Gračanica, KBC Priština

•    1996. Načelnik anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini

•    1995. Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko bolnički centar, ORL klinika Priština

Obrazovanje:

•    2015. odbranio magistarsku tezu pod naslovom: Komparativna analiza primene spinalne blok anestezije kod totalne artroplastike

•    1995. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom  na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu

•    1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Prištini

Publikacije:

Koautor i autor brojnih naučnih radova

Strani jezici:

Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Opšta i regionalna anestezija


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!