anesteziolog

Mr sci. med. Milovan Vukotić

Milovan Vukotić

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2018. Bel Medic
  • 2008. Specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, IOHB ,,Banjica”, Beograd
  • 2008. Specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, Gračanica, KBC Priština
  • 1996. Načelnik anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini
  • 1995. Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko bolnički centar, ORL klinika Priština

Obrazovanje

  • 2015. odbranio magistarsku tezu pod naslovom: Komparativna analiza primene spinalne blok anestezije kod totalne artroplastike
  • 1995. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom  na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu
  • 1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Prištini

Publikacije
Koautor i autor brojnih naučnih radova

Strani jezici
Ruski

Posebna sfera interesovanja
Opšta i regionalna anestezija

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!